0811 2224 197 | 0811 2224 197

INSTRUKSI:

1.      Buat TULISAN TANGAN dengan panjang minimal 2/3 halaman HVS, boleh lebih tidak boleh kurang.

2.     Tulisan boleh tentang apapun; pengalaman kerja, pengalaman masa kecil, masa sekolah, pengalaman unik, dll

3.      Setelah tulisan selesai, bubuhkan tanda tangan dan nama jelas.

4.    Tulisan tangan yang dibuat harus menggunakan pulpen/ballpoint, tidak boleh menggunakan alat tulis yang lain (pensil, spidol, dll).

5.    Hasil tulisan difoto atau di scan. Jika difoto, hasil foto harus jelas (resolusi cukup tinggi) dan tegak (tidak miring)

6.     Hasil foto/scan dikirimkan melalui whatsapp atau email ke:

a.       0811-2211-939 (Whatsapp)

b.       Perfect10cooking@gmail.com (E-mail)

7.     Hasil foto/scan dikirimkan paling lambat pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 pukul 21.00 WIB

Close Menu